Round Table Danmark

Get involved.

RTD

Adopt - Adapt - Improve

Round Table er en klub for mænd mellem 20 og 40 år, der under mottoet – Adopt – Adapt – Improve, har til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat, at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Organisering

Round Table Danmark består af ca. 2.200 medlemmer, 131 klubber samt 8 regionale distrikter: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Syd- og Sønderjylland, trekantsområdet og Fyn, Nordsjælland, Sydsjælland, København og Bornholm og Grønland. Den lokale ledelse og mødeplanlægning varetages af klubbestyrelserne mens landsledelsen varetages af en valgt hovebestyrelse bestående af landsformand, vicelandsformand, international kontaktperson samt distriktsformænd fra hvert af de regionale distrikter.